Insänt: Den som älskar Lund röstar inte på Sverigedemokraterna

INSÄNT/LUND. Lund har byggts starkt i mer än tusen år av bildning, nyfikenhet och möten över gränser. Det kan tyckas självklart att fortsätta på den inslagna vägen i en kommun med 170 olika nationaliteter och täta kontakter med omvärlden via näringsliv, universitet, föreningsliv och kommuninvånare. Men det är det inte. Sverigedemokraterna i Lund vädrar morgonluft av en stigande rikstrend, men det är få lundabor som vet var de står lokalt.

För ett år sedan stred SD för att helt skrota fria bussresor för seniorer över 75 år- trots att det ger bättre kapacitetsutnyttjande av våra bussar och bryter äldres isolering. De sade nej till satsningar på företagande, kultur, natur, idrott och ungdomsaktiviteter i våra östra kommundelar- bara för att pengarna kom från EU och de inte gillar EU. Medan vi liberaler vill satsa på elevhälsan och höjda lärarlöner vill SD satsa på att utbilda lärare till ordningsvakter. Nu föreslår de även så pass omfattande neddragningar på socialnämnden att förebyggande arbete skulle få läggas ned. Det handlar om att ge stöd till barn i hushåll där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Det handlar om stöd till barn som gått igenom svåra och slitsamma skilsmässor. Eller stöd till barn som bevittnat, eller själva utsatts för, våld i sitt hem. Det är dessa barn Sverigedemokraterna sviker.

För oss liberaler är det en självklarhet att SD ska behandlas korrekt och få samma information som alla andra. Att försöka kuppa ut partiet från vissa grupper, så som de rödgröna försökte i styrgruppen för de östra tätorterna, är varken demokratiskt eller rimligt. Alla förslag ska dessutom bedömas utifrån sitt innehåll, inte efter vem som är avsändare.

Vi utesluter däremot all typ av organiserat samarbete med ett antiliberalt parti med nazistiska rötter. Sverigedemokraterna driver en djupt oansvarig politik som skulle angripa allt det som byggt Lund starkt. Det skulle inte bara försvaga Lund som regional motor genom en orealistisk ekonomisk politik, utan även försätta många av våra mest utsatta lundabor i ett hopplöst läge där livschanser och framtidstro omintetgörs. Den som älskar Lund röstar inte på Sverigedemokraterna.

Philip Sandberg (L), kommunalråd för Liberalerna i Lunds kommun

Linnéa Bjärum (L), socialpolitisk talesperson för Liberala Ungdomsförbundet

Joar Lindén (L), ordförande för Liberala Studenter i Skåne

Publicerad 04 June 2018 08:14

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag