Replik: Gratis kollektivtrafik för unga, en fråga om jämlikhet

INSÄNT/LUND. Den 12 juni skriver Nelly Åkesson för Moderat Skolungdom i Lund i Lokaltidningen och menar på att de 350 miljoner kronor regeringen lägger på att ge alla skolungdomar från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att åka gratis kollektivtrafik under sommaren är slöseri med skattepengar och ett uttryck för statligt klåfingrighet i individens liv.Även om det kan, ur en aspekt, sägas vara rätt i sak att påstå att gratis kollektivtrafik inte ingår i samhällskontraktet och statens kärnverksamhet – skola, vård och polis – så är det ett fallerande och oärligt resonemang Åkesson för.

För även om det inte nödvändigtvis ingår i statens kärnverksamhet att förse ungdomar med gratis kollektivtrafik under sommaren så kan det trots det ses som en uppgift staten har att utjämna ojämlikhet och minska sociala klyftor i samhället och bland unga. Barn och ungas sommaraktiviteter är, tyvärr, i mångt och mycket definierat av deras föräldrars livsval och inkomst. Vissa barn och unga har möjlighet att åka på roliga resor med sina föräldrar, kanske vistas i sommarstugan, eller möjligtvis åka på ett spännande läger. Men så ser verkligheten inte ut för alla. Dessa ojämlikheter kommer sedan ge sig i uttryck första dagen på höstterminen när eleverna träffas och berättar om sin sommar, i vissa fall är det förväntat att de skall lämna in skrivuppgifter till läraren och berätta om sitt sommarlov. Att då ge barn och unga möjlighet att använda sig av kollektivtrafik gratis under sommaren blir således ett sätt att utjämna dessa ojämlikheter och möjligheter att under sommarlovet inte bara gå omkring sysslolösa i stan utan faktiskt ha möjlighet att åka runt till exempelvis till stranden med vänner i samma sits, eller möjligtvis kunna resa för att få kulturella upplevelser eller knyta nya sociala band, ta bussen till skogen och ha en naturnära upplevelse. Så vad Niklas Ljungström (MP) menar med ”vidga sina vyer” är att det det vidgar de kulturella och sociala sammanhangen barn och unga befinner sig i och minskar ojämlikhet och stärker barn och ungas självständighet och möjlighet att själv få definiera sina liv.

Det är den ena aspekten av det, men den andra – där Åkesson använder sig av fallerande och oärlig logik – är resonemanget om hur dessa 350 miljoner kronor staten lägger på gratis kollektivtrafik för unga under sommarmånaderna hade kunnat gå till åtgärda personalbristen inom vården, skolan och polisen. Det är oärligt genom hur finansiering av vård inte ligger på statens utan på regionens bord, likaså ligger skolan på kommunens bord, och endast polisen ligger på nationell nivå. Och det är ett fallerande resonemang genom att föreställa sig att 350 miljoner på något sätt hade kunnat åtgärda personalbristen inom alla dessa tre områden. Dels för att det skulle bli ett utfall som knappt hade någon inverkan och dels för att det finns andra anledningar till personalbrist inom dessa tre områden än saknaden av 350 miljoner kronor.Att skattemedel läggs på att barn och unga ska ha möjlighet att inte begränsas av sina föräldrars olika livsval kan knappast sägas handla om någon typ av överförmynderi eller statlig klåfingrighet eftersom det inte finns något tvång involverat utan endast en möjlighet för barn och unga att kunna tillgängliggöra sig sociala och kulturella sammanhang även under sommarmånaderna. Det finns dock en aspekt Åkesson lyfter som talar för Åkessons ideologiska ståndpunkt. Hon menar att antingen ska pengar läggas på statens kärnverksamhet eller så ska skatten sänkas. Kan tyckas för vissa vara rimligt. Men ur ett grönt perspektiv så är tillgängliggörandet av natur, kultur och sociala sammanhang synnerligen viktigt och sådant som ger människor möjlighet att utvecklas. Och det bör ses att ingå i statens kärnverksamhet att möjliggöra för människor att utvecklas fria utanför ojämlikhetens förtryck och resultat av andras val. Men det talar ju endast för de diametralt olika människosyner grön och konservativ ideologi har.

Klas Sivén

Språkrör Grön Ungdom Syd Kandidat till Lunds Kommunfullmäktige (MP)

Publicerad 15 June 2018 13:57