Foto: Mostphotos.com

Insänt: Bemöt alla med värdighet

LUND/INSÄNT. Artikel 1 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Matteus 25:40 ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

I alla världsreligioner och betydelsefulla dokument som skrivits stadgas att du bör möta människor med kärlek och bevarad integritet. Tyvärr är det min erfarenhet som handledare på ett boende för missbrukare att de ofta inte blir bemötta med den värdighet som andra människor kan förvänta sig.

De bemöts inte alltid dåligt. Men allt för ofta möts de med förakt. Det handlar både om hur mannen och kvinnan på gatan eller i väntrummet bemöter dem. Det handlar om allt från blickar till föraktfulla kommentarer i affären eller på bussen. Tyvärr måste jag säga kommer detta bemötande allt för ofta även från personal inom myndigheter och människovårdande yrken.

Jag tror få skulle bemöta missbrukare dåligt om de gått en mil i deras skor. År av missbruk har ofta lett till försämrad fysisk hälsa (inte sällan leverskador, KOL och dåliga tänder), brustna relationer (till familj, vänner, bekanta, myndigheter och samhället i stort) samt stora ekonomiska skulder. Jag tror inte någon skulle önska sin värsta fiende att befinna sig i den situation de ofta gör. Så snälla bemöt personer med en beroendeproblematik på det sätt du själv finner värdigt att bemöta andra människor. Då mår du mycket bättre och det gör definitivt den person du möter!

Patrice Soares, handledare på ett boende för personer med en beroendeproblematik

Publicerad 22 August 2018 08:10