Björn Magnusson, Liberalerna i Staffanstorp.

Björn Magnusson, Liberalerna i Staffanstorp. Foto: privat

Insänt: Två tydliga alternativ för borgerliga väljare

INSÄNT/STAFFANSTORP. I Staffanstorps kommun har Moderaterna tydligt markerat att de kan tänka sig ett samarbete med SD, vilket förändrar den politiska spelplanen. Denna omsvängning kan te sig förvånande med tanke på de besked M ger på riksplanet men kan te sig logisk i den meningen att de flesta av SD:s väljare kommer just från M. De Moderata valaffischerna lokalt ger ju också tydliga signaler om vilken politik de vill föra. Om strategin blir framgångsrik eller ej, vet vi först efter valet.

Konsekvenserna av denna omsvängning i de Moderata värderingarna innebär att en ny Allians med M och Treklövern (L, C och KD) framstår som ett andrahandsalternativ för M. Treklövern har idag 6 mandat och SD 5 mandat. M tror sig kunna välja att regera med den av dessa som efter valet får flest mandat.

Vi vill därför tydliggöra att Treklövern värderingsmässigt ligger så långt från SD att det omöjliggör ett organiserat samarbete med dem (och även V).

Yvonne Nilsson, Centerpartiet.

Yvonne Nilsson, Centerpartiet. Foto: Gunilla Larsson

För allmänborgerliga väljare i Staffanstorps kommun finns det två tydliga alternativ, den nya konstellationen M/SD eller Treklövern. Treklövern står för borgerligt liberala värderingar och ska en fortsatt Allians finnas i Staffanstorp efter valet måste dessa få tydligt genomslag i politiken. Treklövern strävar efter största möjliga inflytande vilket då även kan innebära att det kan bli en blocköverskridande lösning.

Publicerad 28 August 2018 10:55