Foto: mostphotos

Insänt: Vad vill M göra med skolan?

INSÄNT/STAFFANSTORP. Moderaterna i Staffanstorp skriver att man går till val på skolan. På affischer, i debattinlägg, i sociala medier och på sin hemsida beskriver man vikten av en väl fungerande skola, men ingenstans finns det beskrivet vad man vill göra för att uppnå detta.

Vi i Liberalerna lade tillsammans med C och KD en gemensam budget för 2018 som innehöll satsningar på crika 20 mijoner kronor, varav tolv till skolan. Dessa skulle gå till ökad digitalisering, högre skolpeng, utökade timmar för barn till föräldrar som är arbetslösa/föräldralediga och specialpedagoger i förskolan.

Vi undrar naturligtvis varför M inte kunde ställa sig bakom dessa satsningar om nu M anser att skolan är så viktig? Kan det ha varit för att det krävdes en skattehöjning på 35 öre, cirka 90 kronor per månad för en medelinkomsttagare för att genomföra detta, eller berodde det på något annat?

Till ovanstående lista ska läggas Liberalernas satsning i riksdagsbudgeten på lärarassistenter, vilket skulle ge Staffanstorp 44 stycken på våra skolor. Andra vuxna som kan avlasta lärarna. Allt för att göra det vi anser lärarna är bäst på, att lära ut.

Att ställa ut vallöften är en sak, viljan att leverera är en annan. För en Liberal kommer alltid skolan först.

Gisela Nilsson, Liberalerna, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Publicerad 31 August 2018 10:10