Foto: Mostphotos.com

Insänt: Fritt sök borde avskaffas!

INSÄNT/LUND. Vänsterpartiet har tydligt visat att vi är emot ”Fritt sök” och även byggandet av den nya skolan Hedda Anderssongymnasiet, med reservationer i nämnderna från första stund.

Byggandet av en ny gymnasieskola i Lund är en direkt konsekvens av ”Fritt Sök”. De flesta partier, inklusive socialdemokraterna, framställer bygget av Hedda Anderssongymnasiet som något positivt. I Lund kan man redan höra lyriska socialdemokrater och moderater planera för en sjätte gymnasieskola.

Turerna kring bygget på Svaneskolans tomt har tagit många olika vändor. Först skulle skolan rivas och bli ett gymnasium. När arga föräldrar då hörde av sig och ville rädda skolan ändrade sig de styrande partierna snabbt och sa att det skulle bli en skola där det fanns både gymnasium och högstadium. I det tysta arbetades det fram en ny plan där den välfungerande högstadieskolan Svaneskolan flyttades till Parkskolan.

Placeringen av det nya gymnasiet är illa vald. Med Polhemskolan drygt hundra meter bort kommer det finnas 5000 gymnasielever i samma kvarter. Detta visar att föga hänsyn tagits till de boende i kvarteren runt omkring.

Vänsterpartiet vågar säga rakt ut vad vi vill. Avskaffa ”Fritt sök”. Detta är ett dåligt system som utarmar skolor i stora delar av Skåne och som gör att våra ungdomar spenderar flera timmar om dagen på tåg och bussar, tid som kunde spenderats med vänner, till träning eller studier. Att avskaffa fritt sök görs inte i en handvändning och för att inte uppröra våra grannkommuner ska detta avskaffande göras i samförstånd och under en längre tidsperiod så att det finns tid att ställa om till en gymnasieskola utan fritt sök.

Det är väldigt viktigt att kommunerna i Skåne diskuterar och planerar gymnasieutbildningen tillsammans för hela regionen, såväl på politisk- som tjänstemannanivå. Förändringar i gymnasieutbudet i en kommun påverkar i hög grad andra kommuner, och behovet av gemensam planering är därför stort.

Vänsterpartiet menar att Skåne mår bäst av att ha bra gymnasieutbildning på många orter.

Utbildning måste alltid finnas tillgängligt så nära som möjligt.

Pontus Kjellström – Vänsterpartiet i Lund, ledamot i servicenämnden samt gymnasielärare på Polhemskolan

Publicerad 05 September 2018 08:11