Foto: Mostphotos.com

Insänt: Ska Stångby bli Lunds Manhattan?

DEBATT/LUND/STÅNGBY. Har någon frågat Stångbyborna vad de tycker om att bygga ett 35-våningshus i byn? Denna egendomliga idé om ett hus på 35 våningar i anslutning till stationen i Stångby framfördes av Sverigedemokraternas Bo Kjellberg i kommunfullmäktige den 27 september.

Vi liberaler vill att Stångby ska utvecklas till en stationsnära trädgårdsstad med attraktiva boendemiljöer, trivsamma grönytor, lekmiljöer för barn och god estetik. Vi vill skapa förutsättningar för service och livsmedelsbutik. Vi vill förbättra kommunikationerna till byn genom att komplettera pågatågstrafiken med en ny busslinje från östra Stångby till Norra Fäladen genom att nuvarande linje 4 förlängs till Stångby på vissa turer. Dessutom vill vi utöka antalet turer med linje 3 så att det är möjligt att ta sig till/från Stångby och Vallkärra med buss vissa tider även på helger och kvällar. Vi vill binda samman östra och västra Stångby genom en ny tunnel under järnvägen samt bygga en ny ekoby med hållbara och energieffektiva boendemiljöer på tomten som tidigare tillhört Kriminalvårdsanstalten.

I vårt Stångby behåller vi den unika karaktären och andan samtidigt som byn kan utvecklas. Det görs knappast genom Sverigedemokraternas 35-våningshus mitt i byn.

Philip Sandberg (L), oppositionsråd och Stångbybo

Mia Honeth (L), gruppledare i byggnadsnämnden

Publicerad 05 October 2018 09:36