Foto: Mostphotos.com

Insänt: Inför ett totalförbud mot all vedeldning i Lunds tätort!

INSÄNT/LUND. Röken från eldandet är alltså mycket farlig för hälsan, särskilt för barn och unga! Det finns idag ca 5000 (!) eldstäder i kommunen, enligt den firma som sköter sotningen. Av dessa 5000 finns förmodligen 98% mitt inne i bebyggelse som i princip är att betrakta som tätort. Min skattning är att det finns ca 1000 i Södra Sandby och Dalby vardera och ca 2000 i Lund. Resten är fördelade på mindre samhällen som Stångby, Genarp t.ex. Endast några få eldstäder finns i hus som uppenbart ligger på landet där det är flera hundra meter till närmsta hus och där man kan elda utan att störa grannar och utan fara för människors hälsa.

Inne i centrala staden i Lund luktar det numera rök vintertid. Så får det alltså inte se ut inne i en modern tätort! Det är farligt! Det är också störande. Jag vill kunna ta en promenad en höstkväll utan att det ska stinka skorstensrök, där jag går. Det är en självklar rättighet, som tyvärr tagits ifrån mig av utvecklingen. Men hälsofarorna är naturligtvis värst. Det är alltså extremt farligt att utsättas konstant, under hela den långa kalla årstiden, för rök. Sjukdomar man riskerar är att utveckla är bla. KOL, lungcancer, lungemfysem, astma och andra sjukdomar. Barn och unga drabbas värst!

Vi har hamnat där vi är nu på grund av ett byråkratiskt misstag, där man gav tillstånd, successivt för fler och fler eldstäder. Ingen hade en överblick över hur många som installerades totalt och när man insåg att det är ett problem hade det investerats så mycket pengar att det var omöjligt att stoppa. Trodde man. Det går att stoppa! Allt som krävas är att politikerna tar mod till sig och inför ett totalförbud mot alla eldning i öppna spisar, kakelugnar och braskaminer i all bebyggelse där husen ligger så tätt att det är att betrakta som tätort.

Barn och unga har rätt att växa upp med en god luftmiljö hela året! Vi kan enkelt värma upp våra bostäder med billig fjärrvärme. Kort sagt; om vi bränner det som vi nu bränner i eldstaden i villan, i ett fjärrvärmeverk, så kan vi installera en hög skorsten i detsamma och också rena röken. Och faktisk bränna mindre bränsle för en given mängd värme. Det kallas för en "win-win situation"! Alltså, förbjud eldandet i små eldstäder och gör samtidigt upp en plan för att förse alla med fjärrvärme! Då får Lund landets bästa luftmiljö vintertid och det är verkligen något att sträva efter!

Ludvig Mörtberg

Publicerad 06 November 2018 00:00