Foto: Mostphotos.com

Insänt: Regeringsbildare måste tänka långsiktigt

INSÄNT/LUND. Kanske är det många som undrar hur den nya regeringssammansättningen kommer att se ut. Det behöver ni nog inte! De blir S, Mp, C och L. Hur kan jag vara säker på detta? Jo, eftersom C och L genom sina uttalande tydligt har visat att de inte tänker låta Sverigedemokraterna få ett långsiktigt inflytande på svensk politik. Deras beslut gäller således inte bara denna valperiod utan för lång tid framåt. Det som C och L nu håller på med är att försöka få med sina hjärtefrågor in i det nya samarbetet. Det är fullt förståeligt. Detsamma gäller S och MP som förhandlar för att minska Centerns och Liberalernas inflytande.

Men i denna situation gäller det att inte vara alltför kortsiktigt egocentrisk. Nämnda parter bör förstå att samarbetet kommer att pågå under troligtvis flera årtionden. De utmaningar som står runt hörnet är magnituder större än de som ligger på förhandlingsbordet idag och därtill måste den nya regeringen lösa de samhällsproblem som snabbt byggt SD:s framgångar, varav integration och jobb är de viktigaste. Annars blir nästa val en riktig rysare.

De kommande årtiondena kommer sannolikt vara de mest reformtäta i modern tid på grund av klimat- och hållbarhetsmålen, och likaså den fjärde industriella revolutionen. En ny blomstrande konstellation som också stärker ingående politiska partier, bygger på ett djupt lagarbete där de ger varandra regelbundna offentliga lovord beträffande respektive partis politiska bidrag.

Regeringsbildare måste tänka långsiktigt. Tiden för marginella politiska åtgärder är förbi. Nu är det stora reformer som väntar. Men det har väl riksdagsledamöterna redan förstått, eller?

Christer Nylander, omvärldsanalytiker

Publicerad 17 December 2018 08:39