Torbjörn Lövendahl, 2:e vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Torbjörn Lövendahl, 2:e vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. Foto: pressbild

Insänt: Ompröva beslutet om nedläggning av Fältgruppen

INSÄNT. Det nygamla styret i Staffanstorps kommun (M+SD) vill lägga ned Fältgruppen.

1986 startade Christer Johansson och Rolf Svensson Fältgruppen. Denna blev en institution i dess positiva bemärkelse och en förebild för mycket av sådan verksamhet runt om i landet.

Fältgruppen arbetar med barn och ungdomar i hela kommunen genom uppsökande, främjande och förebyggande insatser och som en länk mellan ungdomarna och andra delar av samhället. De viktigaste redskapen är relationen till ungdomarna och att det bygger på frivillighet och förtroende. Fältgruppen finns inom socialtjänsten, men kan mycket väl ingå i Ung i Staffanstorp.

Tyvärr har den moderata kommunledningen de senaste åren valt att dra ned på det förebyggande arbetet. Det har skett på olika sätt. Ungdomscoacherna togs bort, sommarskolan upphörde en tid och arbetsmarknadsenheten för ungdomarna lades ner.

Exempel från senare tid är att 2018 drogs kultur- och fritidsverksamheten ned med 1 miljon kronor och för 2019 med 900 000 kronor. Detta är självfallet ingen bra utveckling.

Moderaternas och Sverigedemokraternas svar på det förebyggande arbetet är en mångmiljonsatsning på ordningsvakter.

Polismyndigheten vill inte förlänga dessa förordnanden. Skälet till detta är enligt polisen att det inte finns något behov.

"Tyvärr har den moderata kommunledningen valt att dra ned på det förebyggande arbetet."

Åtta ingripanden har skett och fem av dem är mot en och samma person. Polisen menar att det krävs mer långsiktiga alternativ än ordningsvakter och framhåller att en förstärkning av just Fältgruppen ger bättre effekt. Ordningsvakter har sin roll, men de har inte utbildningen och inriktningen som Fältgruppen har för att skapa relationer med våra ungdomar. Och det är knappast ordningsvakterna som ungdomarna söker sig till.

Vi socialdemokrater har redovisat ett helt batteri av konkreta åtgärder, som kan ligga till grund för vår obesvarade motion om "Ett handslag för trygghet i Staffanstorps kommun".

Vi anser att det är helt fel väg att gå att lägga ned Fältgruppen. En verksamhet som istället måste förstärkas och utvecklas. Ompröva beslutet och låt Fältgruppen vara kvar!

Publicerad 09 January 2019 00:00