Foto: Mostphotos.com

Insänt: Svar om parkering på Mårtenstorget

INSÄNT/LUND. Vi beklagar att insändarskribenten inte uppfattat de skyltar som upplyser om reglerna som gäller för parkering på Mårtenstorget. Parkering från kl 15.00 är fortsatt möjlig på en större del av torgytan. I den västra delen är dock en yta, markerad med pollare, avgränsad för torghandel till kl 16.00. Här råder stoppförbud fram till kl 17.00, vilket är anledningen till att insändarskribenten har fått en parkeringsbot med omedelbar verkan, oavsett tid på parkeringsbiljett.

Kommunens långsiktiga strategi för Mårtenstorget är ett bilfritt torg med torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och att det övriga torget gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med bland annat uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Ett bilfritt torg förutsätter dock att bilparkeringen ersätts i närliggande områden. Den långsiktiga lösningen är därför att parkering ordnas i kvarteret Galten. Detaljplanearbete som möjliggör detta pågår.

Kommunens trafikövervakare har ett brett uppdrag. De ska arbeta förebyggande och för en god trafiksäkerhet, men också att se till att parkeringsreglerna efterlevs. I det här fallet verkar situationen ha uppfattats på olika sätt och trafikövervakaren har inte haft möjlighet att lämna information om gällande regler.

Per Eneroth

Gatuchef

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Publicerad 17 January 2019 00:00