Foto: Mostphotos.com

Insänt: Hur planerar vi för ett nytt utbildningssystem?

LUND/INSÄNT. När man hör politiker ge förslag på fler lärare, utökade skoldagar, obligatorisk läxhjälp, mer lärarledd undervisning, betyg från årskurs 4, mobilförbud, karriärtjänster, höjda lärarlöner och förstatligad skola så kan man kanske tycka att det verkar ganska rimligt. Men vid närmare eftertanke så undrar man om politiker ägnar sig åt omvärldsanalys.

I snabb takt utvecklas MOOCs, det vill säga digital distansundervisning som använder artificiell intelligens (AI). Tiotals miljoner människor världen runt har redan gått dessa kurser och kvaliteten är så bra att MOOCs används regelbundet i ordinarie undervisning i flera länder. Inom några få år kommer AI var så utvecklad att den analyserar en individs intressen, svagheter och styrkor, värderingar och känslor, bästa inlärningsmetod, humör, utbildningsbehov etcetera. Det innebär att MOOCs kommer att leverera överlägset effektiv individanpassad utbildning. Om inte det svenska utbildningssystemet kraftigt reformeras så kommer det inte att överleva.

Men utbildning förändras även på många andra sätt, till exempel att den blir fördelad över hela livet. Genom utvecklingen av digitala assistenter som Siri, Alexa och Google assistant, där utbildningsverktygen troligtvis integreras, blir utbildning en daglig aktivitet som omfattar allt från mikrokurser på några minuter till årslånga utbildningar. Dessutom förändras sannolikt tyngdpunkten på utbildningsprogram från fakta- och beräkningsinriktade till alltmer utveckling av inre färdigheter såsom helhetsseende, kritisk analys, kreativitet, problemlösning, empati, konfliktlösningsförmåga, etcetera, som gör att vi klarar oss bättre i ett komplext samhälle med snabb teknologisk utveckling.

Nog borde politiker uppdatera sig på sin omvärld och hjälpa till så att Sverige blir en ledande nation inom ett nytt utbildningssystem, som kan utveckla medborgarna, ge oss exportintäkter och också utgöra ett föredöme för andra länder.

Christer Nylander, omvärldsanalytiker

Publicerad 02 February 2019 00:00