Foto: Mostphotos.com

Insänt: Stoppa utbyggnad av E22!

INSÄNT/LUND. Vägtrafikens utsläpp ökar och Lund bygger ut motorvägar. Lunds politiker ska idag besluta om breddning av E22 genom Lund. Detta kommer att öka vägtrafiken genom Lund. Hur rimmar det med Lunds satsning på miljö och hållbarhet?

I Lunds kommun finns tydliga miljömål att bilåkandet ska minska. Den senaste uppföljningen av Lunds miljömål visar istället att bilåkandet genom kommunen har ökat.

I dagarna rapporterade även Trafikverket att koldioxidutsläppen från den svenska vägtrafiken ökat de senaste åren. Hur kan då Lund med bakgrund av detta besluta om utbyggnad av motorväg?

Forskning har sen länge visat att utbyggt trafiksystem leder till mer trafik Studierna visar att nya och bredare vägar leder till mer trafik och att trängsel ökar samt köbildning flyttas ut till andra vägar. För att kunna se kommande generationer i ögonen måste vi tänka nytt och inte cementera ett bilberoende i vårt samhälle. Satsa på utökad kollektivtrafik till Lund och förenkla cykelpendling. Stimulera arbetsgivare att erbjuda flexibla lösningar kring digitaliserade arbetsplatser och hemkontor för minskad arbetspendling. Det tar tid att styra upp ändrade beteenden. Vi behöver skapa möjligheter för att byta bilen mot buss, tåg eller spårvagn, att cykla eller att ha webb- och telefonmöten.

Redan 2015 protesterade vi mot förslaget om utbyggnaden av E22. All klimatforskning visar att vi är på väg åt helt fel håll. Vi måste agera rätt och vi måste agera nu!

Satsa på hållbar utveckling -Stoppa utbyggnad av E22!

Oroliga föräldrar på Östra torn och Mårtens fälad

Per Johannesson

Åsa Alström Johannesson

Sara Nelson

Malte Lennerstedt

David Gustafsson

Publicerad 28 February 2019 08:05