Foto: Fredrik Magnusson

Insänt: Lunds kommun vill förstöra Lunds vackra gamla innerstad

INSÄNT/LUND. Kommunen vill tillåta förfulande ny bebyggelse som förstör innerstadens karaktär som historiskt centrum och förtar innerstadens mysighetsstämpel.

Lunds historiska innerstad tillhör inte kommunledningen. Den tillhör lundaborna. Den är vårt vardagsrum. Den tillhör även de många studenter som söker sig hit. Och på sätt och vis tillhör den även de många turisterna, som vill se ett gammalt historiskt centrum, inte någon slags Manhattan eller Dubai. Lunds historiska innerstad är trots moderna inslag fortfarande en kulturskatt av riksintresse och värd att bevaras.

Byggprojekten är minst två, kanske fler:

Det ena är Galtenprojektet. Området söder om Mårtenstorget vid hållplatsen för regionbussarna skall bebyggas med bl.a. ett tolvvåningshus som inte alls hör hemma i ett historiskt centrum. För att kunna det vill man t.o.m. riva en 200 år gammal byggnad som p.g.a. åldern inte borde få rivas överhuvudtaget. Lunnapågarna skall inte få överglänsas av något annat.

Det andra är projektet Nya Lunds Central. Där skall en förfulande kloss byggas vid Clemenstorget och förstöra den fina sekelskiftesarkitekturen där. Tullkammarhuset skall rivas och flyttas en bit och genomfarten Spolegatan-Bangatan helt förstöras för trafiken. Till ingen nytta. En sjuk hjärna måste ha kläckt ut det här. Det behövs ingen ny stationsbyggnad, då den gamla vackra historiska fortfarande fyller sin funktion. Dessutom utgör treklangen gamla Lunds Central, den långa längan samt tullkammarhuset en järnvägshistorisk ensemble just i den befintliga anordningen.

Troligen finns det fler dolda fula projekt av samma slag.

Lunds gamla centrum behöver inte "utvecklas" och absolut inte förstöras för att "exploateras" med ännu mer kommers. Lunds historiska centrum skall vara historisk, inte ansiktslöst modernt som så många andra innerstäder. Lunds charm ligger i småskaligheten och i historiens vingslag. Länge har man respekterat det, men på senare tid verkar några i kommunens ledning ha spårat ur. Folk helt utan respekt för historiska värden.

Så därför se hit och läs alla ni kommunpampar utan känsla för historiska värden, ni klåfingriga och profitsugna byggherrar och ni arkitekter med profilneuros: bort med fingrarna från Lunds historiska centrum. Det behöver inte utvecklas, exploateras eller "sättas på kartan". Det behöver bevaras i nuvarande skick, oförändrat. Och det har funnits "på kartan" sedan kung Harald Blåtands tid !

Ni kan bygga och förverkliga er och exploatera på Brunnshögen. Där får ni härja.

Frank Zintl

Lundabo

Publicerad 02 April 2019 11:54