Foto: Mostphotos.com

Insänt: Färdtjänsten en kommunal angelägenhet!

LUND/INSÄNT. HSO i Lund har sedan många år arbetat för att huvudmannaskapet för färdtjänsten i Lund ska vara kvar i kommunal regi. En lokal färdtjänst ger närhet och större inflytande för brukarna och bättre lokal- och personkännedom hos utförarna. HSO i Lund ser med oro att man bland kommunens politiker överväger att föra över huvudmannaskapet till Region Skåne.

Under många år har den kommunala politiken strävat efter att föra diskussioner och beslut så nära medborgarna som möjligt för att därigenom utveckla demokratin.

När det gäller personer med funktionsnedsättning tycks man på denna viktiga punkt gå åt andra hållet och försämra de demokratiska möjligheterna till påverkan.

HSO i Lund motsätter sig å det bestämdaste, denna utveckling!

Att föra över huvudmannaskapet till regional nivå kan inte accepteras eftersom färdtjänstberättigade i kommunen berövas sin demokratiska rätt till direktpåverkan. Att kunna ha direktkontakt med politiker och tjänstemän är en rättighet som HSO i Lund slår vakt om eftersom färdtjänsten är en förutsättning för möjligheten att leva som andra.

HSO i Lund organiserar 27 funktionshinderföreningar i Lund med omnejd och färdtjänstfrågorna bevakas och diskuteras regelbundet i det kommunala funktionshinderrådet. En regionalisering skulle medföra en förlust av ett mycket värdefullt dialogforum och en tillbakagång för funktionshinderrörelsens mångåriga påverkans-arbete.

Förtroendevald i Lund - ta ditt ansvar och se till att den politiska målsättningen om alla medborgares rätt till ett aktivt och självständigt liv är mer än bara tomma ord.

Årsmötet för HSO i Lund

Publicerad 08 May 2019 09:16