Tre förslag för kvarteret Galten

LUND. Tre förslag finns nu för hur området i kvarteret Galten i centrala Lund ska utvecklas. Samtliga förslag har valt lösningar där de nya husen är högre än de som idag ligger vid Mårtenstorget.

Av
Fredrik Magnusson

De tre kontor som Lunds kommun och fastighetsutvecklaren NorCap tillsammans valt ut är CF Møller (Köpenhamn), Marge (Stockholm) och White (Malmö). Uppgiften har varit att ta fram förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund kan utvecklas. En utgångspunkt i uppdraget har varit en hög exploatering men också handel i bottenvåningarna och plats för en biograf, samt att lösa kollektivtrafik och regionbussar.

– I kvarteret Galten finns möjligheter att bidra till Lunds utveckling och stärka stadskärnan med attraktiva lokaler, bostäder och parkeringslösningar. Arkitektförslagen visar spännande möjligheter för kvarteret och det finns många intressanta tankar att ta fasta på, säger Ole Kasimir, planchef Lunds kommun, i ett uttalande.

Kvarteret Galten i Lund ligger direkt söder om Mårtenstorget och begränsas av Råbygatan i öster, Lilla Tvärgatan i söder och Bankgatan i väster. Anledningen till att kvarterets sydvästra del ännu är obebyggd är vägprojektet ”genombrottet”. Det genomfördes aldrig men gjorde att småhusbebyggelsen revs under 50- och 60-talet.

En bedömningsgrupp som består av representanter från NorCap, Wästbygg, Lunds kommun och utomstående experter kommer nu att analysera förslagen. Tanken är att vid årsskiftet veta vilket eller vilka förslag som det ska arbetas vidare med. Nästa steg är sedan att ta fram en detaljplan för kvarteret.

Förslag från Marge. Foto: Marge

Förslag från Marge. Foto: Marge

Förslag från White. Foto:White

Förslag från White. Foto:White

Publicerad 22 November 2017 10:50