Kräver stopp för exploatering av åkermark

C och FNL vill skydda den bästa jorden

LUND. Centern och FörNyaLund kräver ett stopp under minst fem år för byggande på den bästa åkerjorden.

Av
Fredrik Magnusson

Partierna undantar Brunnshög i kravet men vill att den nya översiktplanen inte innehåller byggande på åkerjord av högsta kvalitet. Alla nya projekt ska uppfylla kraven som ställs i miljöbalken och i plan- och bygglagen för att skydda ömtåliga ekosystem och säkra livsmedelsproduktion inför nya väderlägen.

– Vi vill att översiktplanen ska bygga på aktuell lagstiftning. Kommunen får inte tänja på lagen för att kunna fortsätta med hård exploatering av den bördigaste åkermarken. I Lund har över två tusen hektar odlingsbar mark tagits ur bruk på bara 25 år. Det är bottenrekord i Skånes 33 kommuner, säger Inga Kerstin Eriksson (C) och Jan Annerstedt (FNL) i ett gemensamt uttalande.

Publicerad 29 November 2017 13:57

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag