Miljoner till lundaforskare

LUND. Ett samarbetsprojekt mellan fem europeiska universitet och fyra företag, varav ett i USA, siktar på att massproducera insektsferomoner på biologisk väg. Målet är att billiga och miljövänliga feromoner ska ersätta giftiga bekämpningsmedel i kampen mot skadeinsekter inom jord- och skogsbruk. Christer Löfstedt vid biologiska institutionen i Lund får nu över tolv miljoner kronor i projektanslag.

Av
Fredrik Magnusson

Projektet, döpt till OLEFINE, kan ändra marknadsförutsättningarna för feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter. Produktionskostnaderna beräknas bli mycket lägre än dagens kostnader för syntes med konventionella kemiska metoder och leda till nya arbetstillfällen inom biotekniksektorn i Europa.

Christer Löfstedt, professor vid biologiska institutionen, Lunds universitet, är en av forskningsledarna. Nu får han över tolv miljoner kronor i anslag från EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Pengarna är en del av projektets totala Horizon-anslag på 5,4 miljoner euro, drygt 50 miljoner kronor

Publicerad 04 December 2017 10:15

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag