Flytt för universitetsledningen

LUND. Nu är det bestämt vad som händer med Universitetshuset och Kungshuset.

I ett blogginlägg skriver rektor Torbjörn von Schantz att Universitetshuset blir besökscentrum och i Kungshuset kommer ledningen med staber att flytta in.

Anledningen till flytten är en kombination av faktorer. I samband med att man hittade fuktskador i Universitetshuset och såg att det eventuellt finns behov av att tömma lokalerna vid renovering lyftes ett önskemål om att på längre sikt ta andra lokaler i anspråk för dem som sitter i Universitetshuset. Ledningen hade ett önskemål om att sitta samlad och Universitetshuset är trångbott och saknar samtalsrum.

Tidplanen för arbetet är ännu oklar. Kungshuset måste omprojekteras vilket kan leda till förseningar. Universitetshuset ska renoveras med anledning av fuktskadorna och samtidigt anpassas för besöksverksamheten. Under renoveringen kommer Universitetshuset att tömmas. Det innebär också att projektet blir dyrare eftersom driftsbudgeten till besökscentrumet kommer att förstärkas i och med att Universitetshuset ger utrymme till fler verksamheter.

Publicerad 06 February 2018 08:16

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag