Höjda löner minskar antalet sommarpraktikanter

LUND. Höjda löner för sommarpraktikanter i sommar gör att antalet praktikplatser minskar med 100 stycken.

Sommarpraktiken i Lund har haft samma löner sedan 2010. Ersättningen ligger idag på 45 kronor i timmen för niondeklassare och 50 kronor för gymnasieelever. En höjning av lönerna är på förslag, 50 respektive 60 kronor, men om den går igenom blir konsekvensen att det blir färre antalet praktikanter. Från 600 till 500 platser, eftersom pengarna måste tas från befintlig budget.

– Det är ett jättedilemma. Vi vill ge högre ersättning men samtidigt är praktiken viktigt för många och höjer vi ersättningen minskar antalet platser om vi ska använda befintliga medel, säger Eva S Olsson (S) som är ordförande i socialnämnden.

Andra kommuner runt Lund har idag en högre ersättning än vad Lund har. Fackförbundet Kommunal begär varje år förhandling för att lönen inte når upp till deras lägstanivå. Senaste året har också lönen ifrågasatts av ungdomar och föräldrar. En förfrågan har gjorts till arbetsgivare om de inte kan skjuta till pengar men det är inte möjligt eftersom praktiken inte är en regelrätt anställningsform.

Med de nya ersättningarna får en högstadieelev 4500 kronor för tre veckors praktik och en gymnasieelev 7200 kronor. Ärendet ska behandlas på socialnämndens möte den 14 februari.

Publicerad 08 February 2018 12:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag