Sjön Sjön är grön och ren

LUND. Sjön Sjön på LTH i Lund är helt grön, och dessutom ganska ren. Förklaringen till detta är Kraftringen.

Av
Fredrik Magnusson

Kraftringen genomförde nyligen ett större arbete i närheten av kårhuset på Lunds Tekniska Högskola. Hela norra delen av fjärrkylanätet stängdes av för att möjliggöra en omläggning i samband med spårvägsarbetet. Arbetet krävde att sektioner av fjärrkylanätet tömdes på vatten, något som Lunds miljöförvaltning blivit informerad om.

Tömningen sker direkt till dagvattnet, eftersom fjärrkylavattnet är helt rent. Vattnet i kylanätet späds vid behov av returvatten från fjärrvärmenätet, vilket också medför att båda näten är fyllda med grönfärgat vatten eftersom Kraftringen använder färgämnet Pyranin för att lättare upptäcka läckor.

Publicerad 14 February 2018 10:57

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag