ESS och E.ON har hittat varandra

LUND. ESS och E.ON har kommit överens har slutit ett avtal överskottsvärme från forskningsanläggningen kommer att återvinnas till fjärrvärme och användas till uppvärmning av bostäder och kontor i omgivningen.

Av
Fredrik Magnusson

Avtalet innebär att E.ON ska förse ESS med kyla, renat vatten och tryckluft som behövs för forskningsanläggningen, samt även tillvarata överskottsvärmen från anläggningen, som istället för att släppas ut i luften kan användas till uppvärmning av bostäder och arbetsplatser i närområdet i lågtemperaturfjärrvärmenät.

Avtalet med E.ON som är på 40 år, börjar gälla fullt ut från 2025, med en successiv upptrappning allteftersom forskningsanläggningens behov ökar. ESS ställer höga krav på säker leverans av den kyla som behövs för anläggningen, för att minimera risk för stopp i forskningen.

Publicerad 12 March 2018 12:40

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag