Miljöpartiet ser allvarligt på spårvägsutspel

LUND. Miljöpartiet ser allvarligt på alliansens utspel kring att inte planera för mer spårvägen om de tar makten under nästa mandatperiod.

Av
Fredrik Magnusson

Det är framför allt stoppet kring att planera för mer spårväg som Miljöpartiet vänder sig emot. Bland annat skriver partiet "Men med vetskapen om att det tog 30 år från idé till genomförande av den spårvägsetapp som nu byggs menar vi från Miljöpartiet att det är viktigt att kommunen fortsätter att planera för spårväg. Att lägga en död hand över planeringen av kommande etapper spårväg på det sätt som Alliansen föreslår riskerar att försvåra genomförande av kommande spårvägsetapper den dag då de behövs".

Partiet fortsätter i ett pressmeddelande undertecknat Emma Berginger och Ulf Nymark "Vi ser vilken kraft nuvarande spårvägsprojekt har gett stadsbyggandet. Utvecklingen i kunskapsstråket och på Brunnshög hade riskerat att avstanna och helt utebli utan denna satsning. Att inte planera för fortsatta spårvägsetapper riskerar därför att hämma Lunds utveckling".

Miljöpartiet menar att redan i den översiktsplan som beräknas antas till hösten behöver kommande spårvägsetapper pekas ut och avslutar sitt pressmeddelande "Spårväg har nämnts i Lunds översiktsplaner sedan 1992 och det hade därför varit anmärkningsvärt om inte spårväg nämns i översiktsplanen nu när Lund äntligen kan se fram emot att kunna kalla sig en riktig spårvägsstad".

Publicerad 13 March 2018 13:40

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag