Stopp för fler konstgräsplaner i Lund

LUND. Lunds kommun föreslås få en ny kemikalieplan, bland annat innebär den att det är stopp för fler konstgräsplaner med gummigranulat.

Kemikalieplanen, LundaKem, har godkänts av miljönämnden och ska nu skickas vidare till kommunfullmäktige.

– Flera kloka synpunkter har skickas in av remissinstanserna och flera förslag har förbättrat LundaKem. Alla är rörande överens om att tillsvidare inte bygga fler konstgräsplaner med gummigranulat och istället försöka hitta mer hållbara alternativ. Genom kemikaliekrav vid upphandlingar ska vi få bort farliga kemikalier och mikroplaster från lundabornas vardag, säger Petter Forkstam, (MP), miljönämndens ordförande i Lunds kommun, i ett pressmeddelande.

Planens fokus ligger på barn och unga och har identifierat fyra områden som man särskilt kommer att arbeta med: Bygg, underhåll och anläggning, upphandling, förskola, skola och fritidsverksamhet samt information. Planen kommer revideras vart tredje år. Områden som har en direkt koppling till kemikalieplanen är bland annat hållbar konsumtion, att engagera flera och en minskad kemikaliebelastning. Planen beskriver åtgärder, uppföljning, samt prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet.

Slutgiltigt beslut tas den 31 maj 2018.

Publicerad 14 March 2018 05:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag