Så mycket får Thomanders Jul

LUND. Kommunstyrelsen ville ge Thomanders Jul 400 000 kronor men när beslutet togs i kultur- och fritidsnämnden blev summan 165 000 kronor.

Frågan kring stödet till Thomanders Jul har gått från kultur- och fritidsnämnden, till kommunstyrelsen och tillbaka igen. Från början ansökte Thomanders om 500 000 kronor. I kommunstyrelsen blev uppmaningen till kultur- och fritid att de skulle få 400 000 kronor av Vinterlunds budget.

– Vi vill värna Vinterlund och det är många som uppvaktat oss kring detta. Nu blir det 165 000 kronor inom budgetramen för Vinterlund, säger Elin Gustafsson (S) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I den tjänsteskrivelse som fanns till mötet stod det att Vinterlund riskerade att urholkas om de uppmaningar som kommunstyrelsen gett gått igenom. Förutom de 400 000 kronorna till Thomanders ville de också satsa 400 000 kronor av Vinterlunds budget på aktivteter i de östra kommundelarna.

– Vi kommer att titta på att hitta samarbeten för att bredda Vinterlund. Det går att göra mycket med ganska små medel, säger Elin Gustafsson (S).

Vinterlunds sammanlagda budget är på drygt 2,5 miljoner kronor. För att Thomanders ska få de beslutade pengarna krävs det att de kompletterar sin ansökan.

Publicerad 16 March 2018 00:00