Lund ska få en entré i söder

LUND. Bostäder, busstorg, service och rekreationsstråk. Planprogrammet för Söderport skickas nu ut på samråd.

Av
Fredrik Magnusson

Söderport omfattar området vid Södra vägen, Södra Esplanaden och kring Karhögstorg vid Lunds stadskärnas södra entré. Ungefär 600 nya bostäder, flera med verksamhet i bottenvåningen, ett nytt parkeringshus och även en förskola finns det möjlighet till enligt det planprogram som byggnadsnämnden skickar vidare på samråd.

– Planprogrammet för Söderport innebär att vi nu lägger sista pusselbiten för stadsförnyelsen efter Södra vägen och att Lunds centrum får en ny entré från söder. Det nya busstorget vid Söderport förbättrar kollektivtrafiken till Stadsparken och Högevallsbadet för alla Lundabor, det är något jag är extra stolt över i förslaget, säger från Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Publicerad 18 March 2018 00:00