V vill stärka bevarandet av hus

LUND. Vänsterpartiet i Lund vill förstärka arbetet med bevarandet av äldre hus i Lund. I en motion till kommunfullmäktige förslår partiet bland annat att bevaringsprogrammet ska uppdateras, att bebyggelseantikvarisk tjänst ska utökas och bli minst heltid, att kräva rekonstruktion av av vanskötta fastigheter istället för att ge rivningslov, att rivning av så kallad rödmarkerade hus enligt bevaringsprogrammet inte få ges utan beslut i kommunfullmäktige och att en fond inrättas från vilken fastighetsägarna kan få bidrag till , alternativt pris, för god renovering.

Dessutom föreslås att tvångsförvaltning ska användas om rödmarkerade hus, det vill säga kulturellt, historiskt och /eller miljömässigt värdefulla byggnader i bevaringsprogrammet, vansköts.

Publicerad 20 March 2018 04:30