Ridvägar saknas vid nytt ridhus

Inga avtal har kunnat träffas med markägare

LUND.

Ett nytt ridhus dröjer ytterligare. När beslut om beställning skulle tas i kommunstyrelsen blev ärendet istället återremitterat. Det finns inga avtal om ridvägar.

Ett nytt ridhus har stötts och blötts länge i Lund. Det handlar om Lunds Civila Ryttarförening (LCR) som ska flytta från nuvarande lokaler. I det förslag som tagits fram ska ett nytt ridhus byggas norr om Norra Fäladen som sedan föreningen ska hyra. Kostnaden för att bygga är beräknad till 72,3 miljoner kronor.

Återremissen handlar om ridvägar vid anläggningen. Det har inte kunnat göras några överenskommelser med markägare vid den planerade anläggningen om ridvägar. I investeringsplanen finns nio miljoner kronor avsatta för just detta. Enligt underlaget som kommunstyrelsen hade är det svårt att utnyttja anläggningen om inte uppgörelser om ridvägar träffas.

– Vi tycker inte det är ansvarsfullt att skicka fram ärendet när den här frågan inte är löst. Vi kan inte bygga för så här mycket pengar och sedan inte vara säkra på att vi kan använda anläggningen. Går inte frågan att lösa måste vi titta på en ny lokalisering av ridanläggningen, säger Christer Wallin (M).

När ärendet var uppe i kultur- och fritidsnämnden i januari för beslut fanns det inget i underlaget som informerade om att avtal om ridvägar saknades.

– Ridvägarna har diskuterats hela tiden och är ett pågående arbetet som kommer att lösas och jag beklagar verkligen att vi inte kunde ta beslutet. Det är också oroande att partier börjar prata om alternativa platser för ridanläggning när vi tittat och utrett det så länge och detta är den enda plats som det fungerar på. Det finns inga alternativ, säger Elin Gustafsson (S) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

S och MP var de enda partierna som ville gå vidare i frågan utan att återremittera.

Publicerad 05 April 2018 12:13