Två skejtförslag hamnar hos politikerna

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Två Lundaförslag kring skejt i kommunen har fått fler än 100 röster och har därför skickats vidare till politikerna. Det första förslaget vill se en skjetpark på den grusfotbollsplan som ligger intill Hardebergaspåret på Östra Torn. Enligt förslagsskrivaren används planen sällan och det finns en gräsplan i närheten. Många barn i området åker skateboard och har inte alltid möjlighet att ta sig ned till stan själva där det idag finns en skejtpark.

Det andra förslaget som landar hos beslutsfattarna rör Östra Torns skejthall, som är väldigt liten enligt förslagsskrivaren. Förslaget hade velat se en inomhushall i Tetra Paks lokaler vid Öresundsvägen. Antingen en pop-up eller en permanent lösning. I skejthallen på Östra Torn finns det även en klätterklubb, de skulle enligt förslaget också få plats vid Öresundsvägen.

Publicerad 05 April 2018 04:00