Extern granskning av kultur- och fritidsnämnden

LUND. Det ska bli en extern granskning av kultur- och fritidsnämnden i Lund. Det beslutade kommunstyreklsen på sitt senaste möte. Alliansen stod bakom förslaget.

Av
Fredrik Magnusson

Bakgrunden är kommunrevisionens kritik från november 2017 rörande exempelvis utbetalning av föreningsbidrag. Allianspartierna menar att det måste till en mer genomgripande granskning av såväl kultur- och fritidsnämnden som själva förvaltningens arbete.

– Det är glädjande att det finns en politisk majoritet för att gräva djupare i hur kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning hanterar skattebetalarnas pengar, säger Christer Wallin (M), oppositionsråd, i ett pressmeddelande

I en stickprovskontroll kom det fram att endast tre av 14 föreningsbidrag uppfyllde samtliga krav. Allianspartierna anser att skuggan faller över det rödgröna styret.

– Med tanke på de allvarliga brister som funnits borde istället nämndens ordförande välkomna en extern granskning och inta en mer självkritisk hållning, säger Philip Sandberg (L), oppositionsråd i pressmeddelandet.

Elin Gustafsson (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har vidtagit många åtgärder sedan revisionen gjordes och skrivelsen gjordes innan vi hade haft en chans att analysera rapporten och vidta åtgärder. När det kommer till bidragen så var en översyn planerad under våren, men vi välkomnar all granskning av verksamheten.

Publicerad 06 April 2018 08:18