Lundaforskare utsedda till Wallenberg Clinical Scholars

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Två forskare vid Lunds universitet utses till Wallenberg Clinical Scholars 2018.Anslagen ges till landets främsta kliniska forskare och i årets satsning återfinns två av dessa vid Lunds universitet, nämligen Thoas Fioretos, som arbetar med att utveckla bättre behandlingar mot blodcancersjukdomar som akuta leukemier hos barn och vuxna, och Oskar Hansson, vars forskning syftar till att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.

Wallenberg Clinical Scholars ingår i en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna. Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.

Publicerad 07 April 2018 15:00