Universitetet startar projekt kring #metoo

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lunds universitet drar igång forskningsprojektet Tellus, ett initiativ som fakulteter (dekaner), studenter (kårerna) och fackliga organisationer varit delaktiga i och står bakom för att gå till botten med frågan om sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Frågan har diskuterats på universitetet sedan i höstas enligt ett blogginlägg från universitetets rektor Torbjörn von Schantz.

Det forskningsbaserade projektet leds av Anette Agardh, professor i global hälsa, och kommer att delas upp i flera etapper. Projektgruppen rymmer kompetenser inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa. Ett första steg i arbetet är att lyssna på de erfarenheter som anställda och studenter vid Lunds universitet har. Under projektets andra del ska utvalda förebyggande åtgärder införas för att slutligen utvärderas under projektets tredje år. Målet är att detta arbete ska bidra till ökad trygghet, förtroende och tillit bland studenter, doktorander och anställda vid Lunds universitet.

Publicerad 09 April 2018 14:03