Hedda Anderssonvinnare är utsedd

LUND.

Nu är det klart vilket arkitektförslag som vunnit till byggandet av Hedda Andersson-gymnasiet i Lund.

Av
Fredrik Magnusson

Det var fyra förslag som tävlade. Det blir Wingårdhs Arkitekter, i samarbete med AART Architects, som får uppdraget att gestalta Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet utifrån sitt tävlingsbidrag ”Tätt tillsammans”.

Ur motiveringen: Tätt tillsammans är ett skulpturalt, vackert och genomarbetat förslag med rumsliga kvaliteter inifrån och ut. Tävlingsbidraget övertygar om att skolan har alla förutsättningar att bli ett rikt tillskott till Lunds övriga gymnasier, en plats där modern pedagogik kan bedrivas i en öppen, levande och välkomnande miljö. Bebyggelsen och den solvända gården bidrar till att skapa stadsmässighet och nya trivsamma urbana rum för både skolans elever och staden i stort. Med några justeringar kan den vällösta och vackra entrévåningen bli ett generöst utrymme inte bara för pedagogiska lärmiljöer utan även för andra verksamheter då skolan är slut för dagen och på helgen.”

Skolan kommer att byggas etappvis, samtidigt som Svaneskolan rivs. Samtidigt kommer det finnas elever på skolan, de börjar redan till hösten. Själva bygget börjar under 2019. Hedda Anderssongymnasiet kommer att byggas under 2019–2023 och budgeten för bygget är satt till 700 miljoner kronor. Nästa steg i processen blir att färdigställa den nya detaljplanen för området, som förväntas gå ut på samråd efter sommaren eller i början av hösten

Vinnande bidrag för Hedda Anderssongymnasiet.

Vinnande bidrag för Hedda Anderssongymnasiet. Foto: Press

Publicerad 12 April 2018 11:30