Rödgröna vill höja skatten

LUND.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill höja skatten med 25 öre. Det framgår i partiernas gemensamma budgetförslag för åren 2019 till 2021.

Budgetförslaget innehåller satsningar på drygt 130 miljoner kronor, som är utöver de ramar som redan är antagna. Finansieringen för satsningarna ska delvis skattehöjningen användas till.

- En skattehöjning ger oss 70 miljoner kronor, övriga 60 miljoner kommer från kommunens positiva resultat i budgeten, säger Anders Almgren (S).

I budgetförslaget finns flera satsningar på skola och miljö. Bland annat vill partierna stärka elevhälsan både i grundskola och på gymnasiet. De vill också inrätta en försöksverksamhet med elevassistenter på två skolor, som ska avlasta lärarnas administrativa arbete.

- Vi börjar på två skolor för att sedan utvärdera en sådan satsning, Till det har vi budgeterat två miljoner kronor årligen, säger Anders Almgren (S).

Tio miljoner satsas årligen på mindre barngrupper i förskolan och två miljoner ska avsättas för att anpassa skollokaler så att det kan användas för övernattning. Skollokaler ska också göras tillgängliga för föreningar, som ska få vara där gratis för aktiviteter. Lärare som handleder studenter förslås få en bonus på 5 000 kronor.

I de östra kommundelarna vill partierna utveckla de offentliga miljöerna och satsa på underhåll. Kostanden för det skulle landa på drygt fem miljoner kronor årligen.

- En resurs ska kunna vara på plats i tätorterna en dag i veckan för att fixa trasiga parkbänkar eller liknande, säger Emma Berginger (MP).

Partierna vill också använda två miljoner årligen till att stärka den kommunala närvaron, som att se till att medborgarkontor är öppna och möta de behov som finns i respektive ort.

Flera cykelsatsningar finns i budgetförslaget. Nya cykelparkeringar i både centrala Lund men också i de östra kommundelarna. En särskild cykelsamordnartjänst ska instiftas och en förstärkning ska göras av cykelinfrastrukturen med en miljon för 2019 och fem miljoner per år de kommande åren.

Bland de andra förslagen som finns säger de rödgröna nej till kulturcheckar och vill hellre ta de pengarna, fem och en halv miljoner, att utöka platserna på Kulturskolan. Ett kulturråd ska instiftas för att fungera som bollplank till kommunen och friluftsbaden ska rustas upp.

Inom socialnämnden anslås tio miljoner extra till flyktingmottagande för 2019. Inom vård- och omsorg ska arbetet med att avskaffa delade turer fortsätta och för att få bort turerna avsätts två miljoner kronor årligen.

En riktigt stor satsning är den på ombyggnad av Lindebergska skolan. För den utökas investeringsbudgeten med 20 miljoner kronor för 2020 och 50 respektive 70 miljoner för de efterföljande åren.

- Nu delar Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet på en hel del resurser där. Gymnasiet håller till i moduler som lever på lånad tid. Vi vill se en ombyggnad invändigt av skolan men också en tillbyggnad i form av en ny flygel. Många lärare på de både skolorna undervisar på båda skolorna som det är idag, säger Anders Almgren (S).

Publicerad 08 May 2018 07:51