Ingen politikpanik med Nora och Klara

LUND.

Under våren har Nora Davidson och Klara Ihse Åkerström bjudit in politiker till Linerogråden för att prata jämställdhet och heder. Nu ordnar de debatt på stadsbiblioteket.

Nora och Klara tog över projektet, som heter Politikpanik, från en kompis.

– Hon ville ha tema jämställdhet men var tvungen att få skyddad identitet på grund av hedersförtryck, så vi la till heder som ämne. Heder är ett ämne som är väldigt tabubelagt, säger Klara.

Upplägget under våren har varit att samtliga riksdagspartier och Feministiskt Initiativ har bjudits in för samtal och frågestund kring det bestämda temat.

– Jämställdhet är något som många ungdomar bryr sig om. Vi valde de etablerade partierna för att de har en välformulerad åsikt i frågorna. Vi har haft några besökare som dykt upp här på kvällarna vi haft, men ett syfte med det här är också att göra ungdomar mer intresserade av politik, säger Nora.

Under träffarna har Klara ställt frågor och Nora antecknat. Materialet är underlag för slutdebatten på stadsbiblioteket den 24 maj.

– Vi kommer ha en moderator som sköter frågorna då. Räcker tiden till blir det frågestund också, säger Nora.

Varken Nora eller Klara får rösta i hösten val, men det hade gärna gjort det. Arbetet med att fråga ut politiker har lärt dem en hel del.

– Några ger inga direkta svar, de pratar om problemet men svarar inte. Ett parti ville hellre prata om spårvagnar, säger Nora.

– Du får hela tiden ställa om frågan och avbryta. Det gäller att hålla kontrollen, säger Klara.

Vad har varit svårast?

– Att få tag i politiker. Vi har ringt och mejlat. Några har svarat direkt medan andra dröjt, säger Nora.

Trots att det varit en hel del jobb tänker Klara och Nora att projektet ska växa.

– Vi har varit i Holland på ett Erasmus + projekt och lärt oss söka pengar. Vi vill utveckla det här projektet till något internationellt, där vi kan ha utbyte med ungdomar och politiker från andra länder, säger Nora.

Till dess kan alla som vill komma till stadsbiblioteket den 24 maj för att lyssna på debatten. Den börjar klockan 18.

Publicerad 09 May 2018 01:30