Inget beslut i Lund om MR–stad

LUND.

Arbetet med att göra Lund till en mänskliga rättigheter–stad (MR–stad) går trögt. Förslaget som tagits fram återremitterades i kommunstyrelsen.

Det var alliansen tillsammans med Vänsterpartiet och FörNyaLund som röstade för återremiss. Det rödgröna styret ville rösta igenom förslaget.

–Vi tycker så klart att arbetet med mänskliga rättigheter är viktigt men det är ingen som vet vad verksamheten konkret ska göra. Ska det anställas fler eller blir det en ökad byråkrati? Vi vet heller inte vilka kostnader det kommer innebära, säger Philip Sandberg (L).

Elin Gustafsson (S) tycker att underlaget var bra och är besviken på återremissen.

– Underlaget var väldigt tydligt, men det var också en avstämning för hur vi ska gå framåt. Det står tydligt att vi behöver en övergripande plan för att kunna arbeta med det här i hela organisationen.

I förslaget finns det pengar avsatta, 200 000 kronor för 2019 och 50 000 årligen efter det fram till 2021. Pengarna ska gå till kunskapshöjande insatser samt till den kommitté för mänskliga rättigheter som finns på förslag. De 200 000 kronorna ville Alliansen att kommunkontoret skulle precisera gällande vilka insatser som ska göras.

Enligt det underlag som kommunstyrelsen fick är arbetet med de mänskliga rättigheterna inte tillräckligt systematiserat idag. Som förslag finns det att ett styrande dokument ska tas fram.

– Vi måste ha konkreta svar, det kan inte de rödgröna ge idag. Vi måste se var det brister idag och vad vi vill förändra, säger Philip Sandberg (L) och fortsätter:

– Vi måste se till att MR–stad inte kan användas för att bygga upp parallella system i Lund, där exempelvis EU–migranter får gratis mat och bostad. Det finns sådana indikationer.

Elin Gustafsson (S) menar att MR–arbetet kan ta ett samlat grepp på mycket av det arbete som görs idag.

– Under MR kan vi arbete samlat med exempelvis barnrättigheter och HBTQ-frågor men också samla alla perspektiv som finns och arbeta lika i hela organisationen, så det inte blir parallella spår.

Själva utnämningen till MR–stad gör staden själv. Lunds kommun samverkar med Raoul Wallenbergs–institutet och har använt sig Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kriterier kring mänskliga rättigheter för att ta fram förslaget som nu skickats tillbaka.

Publicerad 11 May 2018 01:30