Planer på 200 nya bostäder i Dalby

DALBY. 200 nya bostäder planeras i Dalby. Det är två nya områden som nu ska planeras för bostäder och därmed bidrar till en lite tätare bebyggelse i Dalby.

Av
Fredrik Magnusson

Det ena området ligger i hörnan där Veberödsvägen och Pinnmöllevägen möts och där är det idag industribyggnader. Den andra fastigheten är obebyggd och ligger en bit norrut längs med Pinnmöllevägen.

– De nya bostadsområde som vi nu planerar i Dalby kommer att lyfta området kring Pinmöllevägen i östra Dalby och göra det ännu mer trivsamt och attraktivt. Dalby får 200 nya hyresrätter som det finns stort behov av i Dalby, säger Björn Abelson (S) ordförande i Byggnadsnämnden i Lund, i ett pressmeddelande.

När stadsbyggnadskontoret nu kommer att ta fram förslag på detaljplaner för det båda områdena utgår man från skisser som den sökande, LKF AB, har tagit fram tillsammans med Möller Arkitekter. Husen kommer att ha mellan två och fem våningar. Ett centralt gångstråk planeras som kommer att vara bilfritt och binda samman områdets tre kvarter. Bilar parkeras i utkanten av området, men det ska vara möjligt att köra fram till bostäderna för i- och urlastning. Lite längre upp längst med Pinnmöllevägen blir det ett mindre område med drygt 30 bostäder i fyra olika hus. Husen samlas runt en gemensam gård och det föreslås även odlingslotter och ett gemensamt bostadshus. I väster kommer husen att vara två våningar för att möta den befintliga bebyggelsen, som högst i området blir det 3,5 våningar.

Publicerad 14 May 2018 10:25