Budget: SD vill säga upp flyktingavtal

Av
Fredrik Magnusson

LUND. SD har presenterat sitt förslag för budget 2019-2021. Partiet vill att nedskärningar sker prioriterat och inte tillämpa någon osthyvling med effektiviseringsmål hos nämnderna. SD vill inte satsa på ett ridhus där det är tänkt, utan vill ha ridhuset längre ut på landet. De vill också ta bort medel till upprustning av Folkparken, SD vill riva och bygga seniorlägenheter på platsen. De vill också slopa pengar till flyktingboenden och inköp av bostadsrätter.

Lund borde, enligt SD, säga upp avtal om flyktingmottagning. Det skulle innebära en besparing på 70 miljoner för 2019, och sedan öka kommande år. Partiet vill också avveckla mångfalds– HBTQ– och genusarbetet i kommunen. Detta skulle innebära en besparing på 24 miljoner kronor.

Deltagandet på Mipim slopas och Almedalsveckan ska få kosta 50 000 kronor, den siffran är 700 000 idag. Vidare vill SD se över kommunens organisation och minska antalet chefer och administratörer. Detta skulle ge besparingar på 10 miljoner nästa år och sedan öka till 50 respektive 90 miljoner kommande år.

Inom kultur– och fritid ska det sparas sex miljoner på vad SD kallar nischad kultur utan allmänintresse och mångkulturella projekt. Idalagården ska få bidrag på en miljon och utredningen av ett badhus i de östra kommundelarna ska göras.

Allt stöd till EU-migranter ska slopas och besparingar ska göras på försörjningsstöd.

SD vill satsa på 15 miljoner på ökad personaltätheten inom vården. De vill också göra trygghetslarm avgiftsfria till en kostnad på en miljon.

I skolan vill partiet slopa effektiviseringskravet och satsa fyra miljoner på att stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet. Tre miljoner ska gå till att utbilda lärare i etniska konflikter. Modersmålsverksamheten ska spara 10 miljoner.

Skattesatsen ska vara densamma som den är idag.

Publicerad 15 May 2018 08:29