MP vill göra Klostergatan bilfri

LUND. Miljöpartiet i Lund vill göra Klostergatan bilfri och låta gatan bli ett gångfartsområde.

- Klostergatan är en av Lunds viktigaste gator och vi tror att potentialen inte är helt uppfylld, säger Emma Berginger (MP).

Kommunen har testat bilfritt under europeiska trafikveckan, men bussar har fått passera vilket också ska vara fallet i framtiden.

- Vi vill göra gatan till ett gångfartsområde där högsta tillåtna hastighet är sex kilometer i timmen. Sträckan är inte så lång så det blir ingen stor tidsförlust för kollektivtrafiken, säger Emma Berginger (MP).

Under 2016 gjordes en trafikräkning på gatan. 3400 motorfordon passerade per dygn. Av dem var 650 stycken bussar och drygt 150 var tunga transporter.

Axel Hallberg (MP) tror att Lundaborna snabbt skulle vänja sig vid en bilfri gata.

- Många är nog oroliga i början det finns exempel från andra städer där resultatet har blivit positivt, väldigt snabbt, säger Axel Hallberg.

Miljöpartiet har varit kontakt med handelsföreningen som är positiva till förslaget.

- Vi vill få igång det ganska snabbt, säger Emma Berginger (MP).

Konsekvenserna för biltrafiken som passerar utanför Domkyrkan och sedan svänger in på Klostergatan för att köra norrut igen har partiet inte alla svar på ännu. Förutom bussar ska leveranser får köra på gatan och de som bor i kvarteret ska ha tillåtelse att köra in.

Publicerad 21 May 2018 08:13

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag