Fi vill höja skatten i sin budget

LUND.

Feministiskt Initiativ (Fi) i Lund vill ta bort alla effektiviseringskrav på de kommunala nämnderna i sitt budgetförslag för kommande år. För att göra det vill partiet ha en skattehöjning på 36 öre.

Av
Fredrik Magnusson

Fi vill i likhet med Vänsterpartiet sänka kommunalrådens löner och stryka närvaron i Almedalen och vid fastighetsmässan Mipim i Cannes.

När det kommer till underhåll av vägar och cykelbanor vill partiet satsa tio miljoner kronor. De vill också att handlare i Lund ska vara med och betala för de offentliga utsmyckningar som görs vid högtider. Fi vill också att fågelvoljärerna vid Stadsparken avskaffas.

Partiet vill avsätta 400 000 kronor till en inkluderingskoordinator som ska vara en länk mellan nyanlända, kommun och civilsamhället. De pengarna ska också användas för att ta reda på vad flyktingar och nyanlända ser som värdefullt och intressant. De pengar som finns för musikchecken ska istället gå till Kulturskolans verksamhet. Det är 5,5 miljoner årligen.

Inom socialnämnden lägger partiet ett uppdrag att titta på en "tak över huvudet-garanti". En idé som partiet har där är att kommunen själva ska ta ansvar för härbärgesplatser. Satsningen på härbärge för utsatta EU-medborgare ska finnas kvar (700 000 kronor).

Inom vården vill Fi införa arbetsdagar på sex timmar på två verksamheter inom vård- och omsorg. Kostnaden för det beräknas till 12 miljoner kronor. De vill också att habiliteringsersättningen ska fortsätta ligga på nuvarande nivåer även efter det att statsbidraget tar slut (4,4 miljoner).

Inom skolan vill Fi se minskade barngrupper och satsa på elevhälsa. I servicenämnden vill Fi ge ett uppdrag för att verka för vegetabilisk norm i kommunala verksamheter.

Vinstuttaget från LKF ska slopas medan vinstuttaget från Kraftringen ska öka med 32,2 miljoner för 2019 och sedan öka med två respektive en miljon för kommande år.

Resultatet i budgeten landar på ett överskott för 2019 på 106 miljoner, 79 miljoner 2020 och 39 tusen för 2021.

Publicerad 24 May 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag