Bantorgets hållplats provkörd – flyttad några meter

LUND. Nya busshållplatsen på Bantorget hann inte ens invigas innan den blev indragen. Efter provkörning har den justerats något.

Av
Fredrik Magnusson

Skånetrafiken och Nettbuss har haft invändningar mot den nya hållplatsen vid Bantorget i Lund under planeringsprocessen. Man har ansett att hållplatsens nya utformning inte är anpassad för den mängd bussar som ska trafikera Bantorget då endast en buss i taget kan stanna vid hållplatsen. Kommunen har i arbetet med att gestalta platsen gjort en rad olika avvägningar. Hänsyn har tagits till flera intressen såsom tillgänglighet till verksamheter i området och inte minst upplevelsen av det offentliga rummet.

– För kommunen är det viktigt att samtliga funktioner på Bantorget fungerar tillsammans, och därför har vi beslutat att snarast genomföra provkörningar enligt det trafikupplägg som planerats, säger Håkan Lockby, teknisk direktör, Lunds kommun, i ett pressmeddelande.

Mikael Rosengren, affärschef arbetsområde buss, Skånetrafiken:

– Vi är överens med Lunds kommun om att provköra och analysera situationen tillsammans, med förhoppning om att komma till en lösning som alla är nöjda med.

Efter provkörning är parterna överens om att vissa smärre justeringar bör testas temporärt i syfte att underlätta för chaufförerna. En åtgärd som kommer att provas direkt är att flytta hållplatsen några meter österut. En tillfällig hållplatsskylt är nu på plats och sedan lunchtid på fredagen fungerar busstrafiken normalt vid hållplatsen.

Publicerad 08 June 2018 07:57

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag