Programmering fångar elevintresse

LUND.

SiS Ungdomshem Råby i Lund har under våren erbjudit sina ungdomar programmering i samarbete med it-konsultbolaget tretton37. Något som fallit i god jord och fått flera av deltagarna att längta efter lektionerna.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har 48 platser på Råby. Ungdomarna är där olika lång tid men erbjuds skola under perioden de vistas där. Programmeringen startade i våras och är något som är helt frivilligt.

– Vi frågar inför varje tillfälle, men några har varit med alla gånger. Det blir ett nytt sätt att lära sig, en ny arena. Många av våra ungdomar är bättre på det visuella än att sitta med en bok och här blir det återkoppling direkt när de gör något. De har ofta misslyckats i skolan tidigare men här får de ett omedelbart kvitto på det som de gör, säger Carl-Johan Haraldson, som är lärare.

– Det blir dubbelt motiverande för de som är med, de får svar på frågan "när ska jag använda det här?". Många som har haft svårigheter med matematik kan nu använda sig av det som de läser direkt, säger Fred Duval som är lärare i matematik.

Projektet ska pågå under ett år och det är öppet för eleverna att vara med när de vill.

– Våra ungdomar är här under olika lång tid, allt från ett par veckor till fyra år. Vi ville introducera dem för något de inte stött på tidigare, säger Linda Silvermyr, som är rektor på Gyllenkrokska skolan.

Det är inte första gången som skolan på Råby har haft projekt med utomstående. Tidigare har teatergruppen Tage Granit varit på plats och arbetat med ungdomarna, även det föll väldigt väl ut.

– Det är väldigt roligt att se ungdomarna arbeta, och de inte alltid de som du trodde som är mest intresserade, säger Fred Duval.

Programmering och digitalisering är på väg in i läroplanen från den 1 juli. Ämnet kommer finnas kvar på Råby, den modell som tretton37 har utvecklat, programmet Scratch, och som ungdomar arbetar med just nu har en låg inlärningströskel som använder visuella moduler berättar Fred Duval.

– Du använder en modul istället för att skriva koden, det kommer ungdomarna få göra efter de första två stegen där hårdvara och en modell från MIT har använts. Just första raden kod är ofta svår att förstå när du aldrig arbetat med det tidigare.

– Vi har haft deltagare som sagt redan nu att de vill jobba med det här i framtiden, säger Linda Silvermyr.

Lektionerna med tretton37 är var tredje vecka och kommer pågå till mars nästa år.

Publicerad 11 June 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag