Foto: Mostphotos.com

Visselblåsarfunktion införs i Lunds kommun

LUND. Anställda och förtroendevalda i Lunds kommun kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter inom organisationen och dess bolag genom en ny visselblåsarfunktion.

Tjänsten som nu inför sköts av en extern leverantör och består av två två externa funktioner: en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion, båda två tillhandahålls av Greys Advokatbyrå i Stockholm.

– Med en visselblåsartjänst kan Lunds kommun som arbetsgivare erbjuda sina medarbetare ett säkert och effektivt sätt att anmäla allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen, med en möjlighet till skydd för arbetstagaren som slår larm, när så önskas. Genom att anlita en extern aktör för hanteringen av anmälningar skapas en trygghet för uppgiftslämnaren och en opartiskhet kring utredningarna, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef/chefsjurist i Lunds kommun, i ett pressmeddelande.

Publicerad 11 June 2018 10:47