De ska sitta i klimatpolitiska rådet

LUND. Lund ska bilda ett klimatpolitiskt råd och nu har ett förslag på ledamöter lagts fram.

Av
Fredrik Magnusson

Rådet föreslås ledas av professor Lena Neij (föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. ), med Roger Hildingsson ( forskare vid Statsvetenskapliga institutionen) som vice ordförande och ytterligare sex ledamöter.

Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommuner. Kommunstyrelsen i Lund utser ledamöterna i rådet.

– Rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål, säger professor Lena Neij i ett pressmeddelande.

Förutom redan nämnda förslås följande att ingå i rådet:

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö och klimatforskning, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen sitter i det nationella klimatpolitiska rådet.

Linda Tufvesson, prefekt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Catharina Sternudd, prefekt, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Publicerad 12 June 2018 08:50

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag