400 nya bostäder på Brunnshög planeras

LUND. Planarbetet med sydvästra delen av centrala Brunnshög ska nu börja. Det kan bli upp emot 400 bostäder.

Av
Fredrik Magnusson

Det aktuella planområdet är cirka 2,3 hektar. Kvarteren kommer enligt Lunds kommun att få en renodlad stadskaraktär med i huvudsak bostäder i olika former och möjligen inslag av service, handel och kontor. Det ingår inga skolor, större parker eller andra platsbildningar i planområdet.

Intentionen är att planområdet ska innehålla 350-400 bostäder. Kvarteret delas upp av gröna gång- och cykelpassager så att fem mindre kvarter bildas.

– Nu säkerställer vi att det kan fortsätta byggas bostäder på Brunnshög under de kommande åren. Det nya området bidrar positivt med en blandad bebyggelse med både radhus och flerfamiljshus, säger Björn Abelson (S) ordförande i Byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

I kvarteret inre föreslås radhus med högst tre våningar och i ytterkanterna placeras flerfamiljshus med fyra till sex våningar.

Publicerad 13 June 2018 07:30

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag