Observatorietävlingen är avgjord

LUND. Nu är de tre bästa idéerna korade i kommunens tävling om hur Observatoriet i Stadsparken ska användas i framtiden

Totalt kom drygt ett trettiotal förslag in på hur Observatoriet skulle kunna användas.Av dem har tre idéer valts ut.

De tre vinnande förslagen:

Astronomiskt museum med planetarium och datamuseum

Förslaget i korthet: Astronomiskt museum med ursprungliga inventarier i Observatoriebyggnaden, planetarium och datamuseum i Räknehuset och Café i portvakthuset.

Juryns motivering: Föreningen Gamla Lund har i sitt förslag en varsam inställning till platsen och en god historisk förankring. Förslaget har även en idé för hur de ursprungliga mätinstrumenten kan återställas, vilket skulle sluta cirkeln för ett av Lunds viktigaste historiska landmärken.

Observatorielundens bryggeri och restaurang

Förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema i Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan.

Juryns motivering: En ny funktion skulle skapas i Stadsparken som lockar besökare och vitaliserar området, även under kvällstid. Förslaget stöder kopplingen till staden och en levande stadsmiljö, samt bidrar till att skapa en trygg miljö under kvällstid.

Observatoriet Eduscape i Lund

Förslaget i korthet: Skolklasser upptäcker och ”tar sig igenom” byggnaden via problemlösning i en interaktiv lärmiljö. På helger och kvällar används byggnaden av eventbolag riktat mot företag och allmänhet.

Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och platsens möjligheter. Ett lekfullt förslag med bredd i konceptet och attraktivitet där även parken inkluderas.

Vinsten innebär att det är dessa tre förslag som kommer att studeras och fördjupas ytterligare. Efter sommaren kommer diskussioner påbörjas med vinnarna i syfte att få fram en bättre bild av genomförbarhet, kostnad och andra viktiga faktorer. Samtliga förslag kommer att behöva bearbetas. Först när det är avklarat kan ett beslut fattas om Observatoriets framtid.

Publicerad 13 June 2018 08:12

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag