Är gymnasieskolans fritt sök bra för Lund?

Lundabor skriver brev till politiker

LUND.

Gagnar fritt sök i gymnasieskolan en sund och hållbar utveckling för Lunds ungdomar? Det är en av frågorna som Emma Sparr och Sofia Gruvberg Saal ställer sig i ett brev till Lunds politiker.

Emma Sparr och Sofia Gruvberger-Saal är Lundabor och har funderat kring frågan sedan i höstas. Av Lunds 5 600 elever på de kommunala gymnasieskolorna kommer fler än hälften från andra kommuner. Det är mycket hård konkurrens och betyg på riksgenomsnittets nivå räcker inte för att komma in på något av de stora högskoleförberedande programmen vid Lunds kommunala skolor. Resultatet av deras funderingar blev ett brev med frågor och ett gediget bakgrundsmaterial som nu skickats till politikerna i kommunen.

– Vi önskar att det blir en debatt, och det vi tagit fram kan användas som underlag. Situationen har förändrats mycket sedan samverkansavtalet infördes, bland annat med ökande elevkullar. Vi tycker därför att det är nödvändigt att se över avtalet. Sedan kan det finnas olika åsikter om vad som är lösningarna, det är en komplex fråga, säger Emma Sparr och fortsätter:

– Från ett samhällsperspektiv är det önskvärt att de elever som vill läsa breda högskoleförberedande program ska kunna göra det. Det finns ingen anledning att begränsa tillgången till dessa program. Med så här höga intagningspoäng är det stor risk att vi missar många elever. Ta exemplet att du är väldigt duktig på matte men har lägre betyg i vissa andra ämnen, då kommer du inte in på naturvetenskaplig linje på de kommunala skolorna, och då är det risk att vi tappar den eleven. Privata alternativ finns men du ska inte behöva vara tvungen att söka dig dit.

Emma och Sofia har akademisk bakgrund och arbetar på Lunds universitet. Brevet och det underlag som de tagit fram är gediget och har referenser till databaser, artiklar och forskarrapporter.

–Vi gör det på sättet vi kan, ta fram ett underlag som kan användas för att diskutera. Vi tror också att ett rejält underlag gör det svårare att sopa frågan under mattan. Prognosen för de kommande åren är att 180 elever från Lund inte kommer att komma in i Lund till hösten. Följande år är tror man att denna siffran kan öka till 300 och 400, säger Emma.

Under arbetets gång har Emma förvånats flera gånger.

– Jag visste inte hur det såg ut när vi började med detta. Och jag tror att det finns många andra som inte heller vet, det är många som blir förvånade när vi pratar om det.

Lund är en av totalt 37 kommuner som deltar i "Fritt sök", vilket innebär att elever från dessa 37 kommuner får söka gymnasieplats fritt i hela området.

Är du intresserad kan du läsa mer i gruppen "Omförhandla "fritt sök" för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne" på Facebook.

Publicerad 15 June 2018 07:30