Lund på väg mot fossilbränslefritt

LUND. Lunds kommun toppar ibland de tio skånska kommuner som arbetar för att bli fossilbränslefria till år 2020.

Av
Fredrik Magnusson

De kommuner som deltar är Båstad, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Trelleborg och Tomelilla.

Nu, med några månader kvar av projekttiden, lanseras den näst sista rapporten som sammanställer kommunernas resultat. I den kan utläsas att projektmålen nästan är uppnådda. För Lunds del ser det mycket bra ut och kommunen ligger i topp på alla områden. Kommunen har uppnått helt fossilbränslefri uppvärmning och med 78 procent fossilfritt drivmedel i fordonsflottan.

– Under 2017 har fjärrvärmenäten i Lund och Dalby kopplats samman, och nu under våren 2018 blev all fjärrvärme inom kommunen fossilbränslefri, säger Ingrid Edling, chef för Markentreprenad och medlem i styrgruppen för Fossilbränslefria kommuner i Skåne, i ett pressmneddelande.

Den stora förändringen har skett för fordon och arbetsmaskiner. Däremot har flygresorna ökat under 2017, vilket nya riktlinjer för resor i tjänsten kan förändra.

Publicerad 16 June 2018 00:00