Stora brister inom nämnders upphandling

LUND.

Fyra nämnder i Lunds kommun har granskats av revisorer för att se hur de följer reglerna kring upphandling. Revisorerna ser stora brister inom flera områden.

Det är fyra nämnder som granskats. Byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och renhållningsstyrelsen. I den rapport som nu klar står det: "Revisorerna ser mycket allvarligt och med stor oro på de brister i dokumentation, styrning, uppföljning och kontroll som framkommit hos de granskade nämnderna".

Granskningen visar att kommunen har flera avtal inom service/it som inte konkurrensutsatts på över 20 år och ett av stickproven visar att kommunstyrelsen utan upphandling har hyrt in företagsläkare som konsulter till en kostnad av 1 382 499 kronor.

Stickproven som gjorts visar på att sex av tio fall inte konkurrensutsatts i kommunstyrelsen. Två av dessa bedöms som otillåtna direktupphandlingar. I byggnadsnämndens fall är det fyra av sex stickprov som inte konkurrensutsatts, Renhållningsstyrelsen har i två av sex fall inte dokumenterat tillräckligt väl. Hos miljönämnden har revisorerna pekat på att av två inköp över 100 000 kronor har ett serviceavtal som inte konkurrensutsatts.

Revisorerna rekommenderar att de granskade nämnderna ha bättre dokumentation vid upphandling. När det kommer till kommunstyrelsen rekommenderar revisorerna att organisationen och ansvarsfördelningen ses över så att den personal som genomför upphandlingen har den kompetens som krävs. Vidare ska kommunstyrelsen stärka uppsikten över nämnderna men också se hur upphandlingsenheten organisation och reglemente kan justeras för att bättre kunna stödja nämnderna.

Senast den 5 september vill revisorerna ha svar om vilka åtgärder som kommer tas.

Publicerad 19 June 2018 06:00