Tillbyggnad av BMC samlar medicinska fakulteten

LUND.

En ändrad detaljplan kan samla all utbildning vid Medicinska fakulteten i Lund och en stor del av forskningen på ett ställe.

Det är byggnadsnämnden som har beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Förslaget innebär att all utbildning vid Medicinska fakulteten i Lund och en stor del av forskningen kan samlas på ett ställe. Akademiska hus, som äger fastigheten, har ansökt om en förändring för att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom fastigheten.

– Forum Medicum är en viktig strategisk framtidssatsning för Medicinska fakulteten som vi hoppas ska leda till fruktsamma samarbeten mellan våra olika discipliner och ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt. För våra studenter kommer det samlade studentcentrumet ge möjligheter till ett mer interprofessionellt lärande, säger Erik Renström, dekan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen ska kopplas samman med en ny byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus har, tillsammans med Lunds universitet, genomfört ett parallellt uppdrag med tre arkitektkontor där de valde att gå vidare med ett gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects, som nu ligger till grund för planarbetet.

Publicerad 25 June 2018 00:00